ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului Verificare Plăți POR, Serviciul Verificare Proiecte POR, Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central din Călărași - 27 noiembrie 2018

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2018 CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL BIROULUI VERIFICARE PLĂȚI POR - SERVICIUL VERIFICARE PROIECTE POR, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia, în domeniul economic sau tehnic;
  • cunoștințe foarte bune de operare pe calculator
  • capacitatea de a lucra în echipă
  • capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite

Cerințe suplimentare:

  • disponibilitate pentru deplasări în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași, până la data de 26.11.2018, ora 12.00.

Concursul se va desfăşura în data de 27.11.2018 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, tel. 0242/331.769 și/sau la următoarele persoane de contact: Iorga Rodica - șef serviciu verificare proiecte POR, e-mail: verificare.oi@adrmuntenia.ro şi Mâțu Ioana - șef birou resurse umane-e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Bibliotecă - Documente utile - Bibliografii concursuri de angajare), link https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1104/concurs-expert-SVP-POR-27-11-2018.rar.