ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent registrator în cadrul compartimentului Asistență Managerială și Secretariat, la sediul central din municipiul Călărași - 11 martie 2019

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 11 MARTIE 2019 CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, STR. GENERAL CONSTANTIN PANTAZI, NR. 7 A. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Candidatul să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
  • Experiență de cel puțin 1 an în activități de asistență managerială și/sau secretariat sau instruire formală în domeniul biroticii și secretariatului;
  • Capacitate excelentă de  exprimare, verbală și în scris, în limba română;
  • Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
  • Capacitate de relaționare interumană;
  • Memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
  • Rezistență la sarcini repetitive;
  • Disponibilitate la lucrul peste program;
  • Rezistență la oboseală și solicitări  intelectuale.

Cerințe suplimentare:

  • Disponibilitate pentru deplasări ocazionale în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 07.03.2019, ora 12.00.

Concursul se va desfăşura în data de 11.03.2019 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str.Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, tel. 0242/331 769. Persoane de contact: Dinu Camelia– șef compartiment asistență managerială și secretariat, e-mail: secretariat@adrmuntenia.ro şi Mâțu Ioana – șef birou resurse umane / e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca- Documente utile), link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1122/bibliografie-asistent-registrator-martie-2019.rar.