ADR Sud Muntenia

Concurs, începând cu data de 5 decembrie 2022, pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului Verificare Plăți POR, Serviciul Verificare Proiecte POR, la sediul central din municipiul Călărași

ANUNȚ DE RECRUTARE

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 5 DECEMBRIE 2022, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL BIROULUI VERIFICARE PLĂȚI POR, SERVICIUL VERIFICARE PROIECTE POR, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare): științe economice sau inginerie civilă;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor;
  • Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 29.11.2022, ora 17:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și interviu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 05.12.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Direcția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR Sud-Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1310/Concurs-expert-VERIF-dec-2022.rar.