ADR Sud Muntenia

Concurs, în data de 6 iulie 2022, pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Serviciului evaluare, selecție și contractare POR, la sediul central din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, în data de 6 iulie 2022, concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Serviciului evaluare, selecție și contractare POR, la sediul central din municipiul Călărași. Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în următoarele ramuri de știință (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.

Alte cerințe:

  • Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun personal la sediul central al ADR Sud Muntenia din mun. Călărași, până la data de 4 iulie 2022, ora 17:00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 6 iulie 2022, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, persoane de contact: Vișan Mariana - director, Direcția organism intermediar POR, e-mail da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou resurse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1297/Concurs-Serviciul-Evaluare-OI-POR-07-2022.rar.