ADR Sud Muntenia

Concurs, în data de 5 iulie 2022, pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului achiziții publice și asistență tehnică, la sediul central din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, în data de 5 iulie 2022, concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului achiziții publice și asistență tehnică, la sediul central din municipiul Călărași. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în ramura de știință - științe economice (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);
  • Experiență de minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.

Alte cerințe:

  • Posesor de permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresele de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și octavian.dobrescu@adrmuntenia.ro sau se depun personal, la sediul central al ADR Sud Muntenia din mun. Călărași, până în data de 1 iulie 2022, ora 14:00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 5 iulie 2022, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, persoane de contact: Dobrescu Octavian Cristian - șef Serviciu achiziții publice și asistență tehnică, e-mail octavian.dobrescu@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou resurse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs, pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, sectiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1296/Concurs-SAPAT-05-07-2022.rar.