ADR Sud Muntenia

Concurs, în data de 31 mai 2022, pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Helpdesk, Biroul Județean Prahova din municipiul Ploiești

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Organizează, în data de 31 mai 2022, concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Helpdesk, Biroul Județean Prahova din municipiul Ploiești. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în ramura de știință - științe economice (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);
  • Experiență minimum 1 an în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene;
  • Cunoștințe foarte bune de limba română;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.

Alte cerințe:

  • Cunoștințe foarte bune de limba engleză - reprezintă un avantaj;
  • Posesor de permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și da.dezvoltare@adrmuntenia.ro sau se depun personal la sediul central al ADR Sud Muntenia din mun. Călărași, până la data de 27 mai 2022, ora 14:00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 31 mai 2022, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769 (persoane de contact: Traian Daniela Camelia - director Direcția dezvoltare și comunicare, e-mail da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou resurse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1292/Concurs-BJPH-Serviciul%20helpdesk.rar.