ADR Sud Muntenia

Concurs, în data de 22 noiembrie 2021, pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul central din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Organizează, în data de 22 noiembrie 2021, concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul central din municipiul Călărași. Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință: științe juridice, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, științe politice, psihologie și științe comportamentale, filologie, filosofie, istorie sau studii culturale;
  • Minimum 1 an vechime în muncă;
  • Cunoștințe foarte bune de limba română;
  • Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit);
  • Capacitate de a lucra în echipă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor

Alte cerințe:

  • Reprezintă un avantaj experiența în domeniul comunicării (de ex. comunicare instituțională, PR, elaborare și implementare strategii de informare și comunicare, jurnalism) sau al gestionării fondurilor europene;
  • Posesor de permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 18 noiembrie 2021, ora 17:00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud-Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 22 noiembrie 2021, începând cu ora 10:00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, persoane de contact: Traian Daniela Camelia, director, Direcția Dezvoltare și Comunicare, e-mail da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1250/Concurs-Biroul-Comunicare-22-11-2021.rar.