ADR Sud Muntenia

Concurs, în data de 13 septembrie 2022, pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Biroului juridic, Serviciul juridic și soluționare contestații, la sediul central din municipiul Călărași

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL BIROULUI JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC ȘI SOLUȚIONARE CONTESTAȚII, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în ramura de știință - științe juridice, specializarea – drept (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);
  • Minim 1 an experiență în domeniul juridic;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor;
  • Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresele de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro și rodica.patra@adrmuntenia.ro sau se depun la sediul central al ADR Sud Muntenia până la data de 12.09.2022, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și interviu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 13.09.2022 începând cu ora 10:00, la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Pătra Rodica, șef Birou Juridic, email rodica.patra@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, tel: 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1302/Concurs-CJ-13-09-2022.rar.