ADR Sud Muntenia

Comuna Lereşti primeşte fonduri Regio pentru cel de-al doilea proiect pentru infrastructura educaţională

În data de 20 ianuarie, unitatea administrativ-teritorială comuna Lereşti din judeţul Argeş a semnat, împreună cu reprezentanţii Autorităţii de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi ai ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, contractul de finanţare pentru cel de-al doilea proiect prin care va obţine fonduri nerambursabile din Regio. Proiectul vizează „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Pojorâta, judeţul Argeş”. Proiectul va primi finanţare nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Valoarea totală a proiectului este de 727.056,29 lei, iar durata de implementare este de opt luni de la data semnării contractului de finanţare.
Obiectivul general stabilit pentru acest proiect este sprijinirea unei dezvoltări socio-economice durabile şi echilibrate teritorial, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaţionale. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul propus vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie. Prin această investiţie se vor realiza lucrări de consolidare, reabilitare şi modernizare a Şcolii Generale din satul Pojorâta, comuna Lereşti.                                                *
Până în prezent, pentru „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” (Domeniul major de intervenţie 3.4) s-au semnat şase contracte de finanţare, dintre care patru în judeţul Dâmboviţa (două în municipiul Târgovişte şi două în oraşul Titu) şi două în judeţul Argeş, comuna Lereşti. Valoarea totală a acestor proiecte este 33.069.883,12 lei, din care asistenţa nerambursabilă este de 26.775.194,01 lei.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Alte știri ADR Muntenia