ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia lansează cel de-al doilea apel privind elaborarea documentației tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură – POAT 2014 - 2020!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia lansează a doua sesiune de depunere a fișelor de proiecte, conform prevederilor din cadrul apelului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, din cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

Astfel, până la data de 16 octombrie ora 14:00, în limita bugetului de 6.268.281,76 lei, neacoperit în cadrul primului apel, solicitanții eligibili pot depune fișe de proiecte destinate elaborării documentațiilor în domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură. Fișele de proiect se vor trimite, cu adresă de înaintare, prin poșta electronică, la următoarea adresă: fise.proiecte@adrmuntenia.ro.

Pentru acest apel de proiecte cu depunere la termen, sunt considerate eligibile:

  • unitățile administrativ-teritoriale pentru proiectele destinate mobilității urbane și regenerării urbane;
  • județele sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

Metodologia și anexele obligatorii, necesare depunerii fișelor de proiecte, pot fi consultate pe site-ul destinat planificării regionale, adrmuntenia.ro, secțiunea > Planificare regională > Planificare regională 2021-2027, accesând linkul următor: www.adrmuntenia.ro/planificare-regionala-20212027/static/1279.

Alte știri ADR Muntenia