ADR Sud Muntenia

Cofinanţare zero -fondurile Regio mai accesibile pentru mediul privat

În jurul datei de 12 iulie 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (Regio) va publica ghidul solicitantului consolidat pentru domeniul major de intervenţie (D.M.I.) 4.3.  Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. Documentul va conţine toate modificările legislative ce au intervenit în ultimele săptămâni, inclusiv prevederile ce se referă la eliminarea cofinanţării din partea beneficiarului.
Conform condiţiile de eligibilitate, solicitanţii pot fi  societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Cererile de finanţare vor fi depuse continuu, până la epuizarea fondurilor alocate regiunii, proiectele urmând să fie evaluate la nivel regional, în ordinea depunerii lor. Pentru  DMI 4.3, proiectele eligibile  pot avea următoarele obiective:
•    achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;
•      achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
•    construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii.
În a doua jumătate a lunii iulie, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia  va continua caravana de informare  în toate judetele regiunii cu scopul de a promova Axa 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local  (domeniile majore de interventie  4.1    Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală si 4.3.   Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor). Pentru a ajunge mai aproape de potenţialii beneficiari, întâlnirile de lucru vor fi organizate şi la nivel de oraşe mici şi mijlocii.
Finanţarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării procesului de restructurare şi redresare economică a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor mici şi mijlocii, întrucât acestea creează locuri de muncă şi au flexibilitatea necesară să se adapteze cerinţelor unei economii de piaţă dinamice. Pentru Axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 4.3 sunt prevăzuţi următorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea şi evaluarea programului:

  • -1500 de microîntreprinderi sprijinite până în 2015 (rezultat imediat, direct).
  • -3000 de noi locuri de muncă permanente, create în microîntreprinderile sprijinite până în 2015 (rezultat indus, indirect)ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Şef Serviciu Comunicare,
Daniela TRAIAN


Alte știri ADR Muntenia