ADR Sud Muntenia

Clarificari privind cheltuielile eligibile DMI 4.3.

Autoritatea de Management pentru POR a emis Clarificari referitoare la accesarea de fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”,  Domeniul Major de Interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Aceste clarificari se refera la eligibilitatea cheltuielilor privind dotarile de specialitate de natura mijloacelor fixe.
Documentul este publicat pe site-ul nostru la sectiunea Programul Operational Regional -Clarificari utile- Prevederi aplicabile potentialilor beneficiari.

Alte știri ADR Muntenia