ADR Sud Muntenia

Caravană de informare destinată mediului privat

În a doua jumătate a lunii iulie 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (Regio) va publica Ghidul solicitantului consolidat pentru Domeniul major de intervenţie (D.M.I.) 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Documentul va conţine toate modificările legislative ce au intervenit în ultimele săptămâni, inclusiv prevederile ce se referă la eliminarea cofinanţării din partea beneficiarului.
Conform condiţiilor de eligibilitate, solicitanţii pot fi societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Cererile de finanţare vor fi depuse continuu, până la epuizarea fondurilor alocate regiunii, proiectele urmând a fi evaluate la nivel regional, în ordinea depunerii lor. Pentru  DMI 4.3, proiectele eligibile pot avea următoarele obiective:
•    achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;
•      achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
•      construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale     microîntreprinderii.
În a doua jumătate a lunii iulie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va continua caravana de informare în toate judeţele regiunii cu scopul de a promova Axa 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” (Domeniile majore de intervenţie  4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” şi 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”). Pentru a ajunge mai aproape de potenţialii beneficiari, întâlnirile de lucru vor fi organizate şi la nivel de oraşe mici şi mijlocii:
-  22 iulie 2010- oraşul Ţăndărei, judeţ Ialomiţa
-   27 iulie 2010- oraşul Lehliu-Gară, judeţ Călăraşi
-   27 iulie 2010- oraşul Boldeşti- Scăeni, judeţ Prahova
-  28 iulie 2010- oraşul Alexandria, judeţ Teleorman
-  28 iulie 2010- oraşul Bolintin Vale, judeţ Giurgiu
-  29 iulie 2010- oraşul Câmpulung, judeţ Argeş
- 29 iulie 2010- oraşul Titu, judeţ Dâmboviţa

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Şef Serviciu Comunicare,
Daniela TRAIAN

Alte știri ADR Muntenia