ADR Sud Muntenia

Anunț privind selecția partenerilor relevanți din cadrul societății civile pentru Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027

Autoritatea de Management a Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027 relansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Muntenia sau CM PRSM este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, care se instituie cu respectarea principiului parteneriatului și îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

În vederea selectării unor parteneri relevanți din cadrul societății civile de la nivel regional, implicați ca membri ai comitetului, Autoritatea de Management a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 invită organizațiile interesate care activează în domeniile promovării drepturilor fundamentale ale omului și în domeniul promovării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și a nediscriminării, in conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale ale UE să își exprime interesul pentru participarea în cadrul Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe adresa secretariat.cmsm@adrmuntenia.ro.

Ținând cont de faptul că în cadrul primului apel de selecție a partenerilor relevanți din cadrul societății civile, a mediului universitar și a mediului de cercetare in cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia nu au fost depuse formulare de intenție din partea organismelor non guvernamentale mai sus menționate, Autoritatea de Management a PR SM își rezervă dreptul de a trimite invitații de participare organismelor non-guvernamentale ce sunt cunoscute ca fiind active în cele două domenii mai sus menționate.

Menționăm că, în cadrul acestui proces vor fi selectate două entități.

Termenul limită pentru transmiterea dosarelor de candidatură este 5 decembrie 2022.

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management a Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027 va avea în vedere reprezentativitatea, expertiza și experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate activ în coordonarea strategică.
Autoritatea de Management precizează totodată că, în cazul în care partenerii relevanți din cadrul societății civile de la nivel regional fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora.

În urma finalizării procesului de selecție a organizațiilor, Autoritatea de Management a Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, va solicita nominalizarea participanților la Comitetul de Monitorizare în termen de 3 zile lucrătoare.

Metodologia de selecție a partenerilor relevanți din cadrul societății civile de la nivel regional pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Apelul 2, și anexele pot fi descărcate de pe site-ul ADR Sud-Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud - Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Programul Regional Sud‐Muntenia 2021‐2027, titlul „Metodologia de selecție a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027”, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/831/Metodologia-si-anexe-2-pdf.rar.

Alte știri ADR Muntenia