ADR Sud Muntenia

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia va fi responsabila pentru gestionarea a peste 600 de milioane de euro

Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte In Domeniul Protectiei Mediului – Programul Phare 2005

 

3 zile pana la termenul limita de depunere a cererilor de finantare

 

 

Autoritatile publice locale si ONG-urile din regiunea Sud Muntenia mai au la dispozitie 7 zile pentru a finaliza cererile de finantare pentru Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte In Domeniul Protectiei Mediului .  Acestea trebuie depuse la sediul Ministerului Integrarii Europene, Bulevardul Libertatii nr. 12, etaj 4, Registratura , pana pe data de 1 martie 2007, ora 16.00.

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a lansat aceasta Schema de granturi pe 11 ianuarie 2007. Ulterior lansarii, au fost  demarate  o serie cursuri  de instruire si sesiuni de informare dedicate potentialilor beneficiari. La aceasta initiativa  au raspuns aproximativ  200 de participanti din judetele  Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si  Teleorman. 

 

Scopul Schemei de granturi este acela de a acorda asistenta financiara autoritatilor  publice locale din localitatile cu maximum 50.000 de locuitori,  cu responsabilitati   in domeniul protectiei mediului si ONG-urilor cu responsabilitati in domeniul biodiversitatii /protectiei naturii din Regiunea Sud Muntenia. Valoarea finantarii nerambursabile nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului iar fiecare aplicatie poate primi fonduri nerambursabile incepand cu 10.000 de Euro, suma maxima fiind 75.000 de Euro.

 

Potrivit ghidului solicitantului, sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:  pregatirea de  studii, studii de piata, analize cost-beneficiu, studii de pre-fezabilitate , studii de fezabilitate, evaluari de  impact asupra mediului. Pentru a veni in sprijinul aplicantilor, pe site-ul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia , http://www.adrmuntenia.ro/biblioteca.php?id=6,  a fost publicata o lista de precizari suplimentare.

 

Mai multe detalii despre acest program de finantare puteti obtine de la sediul ADR Sud Muntenia, tel: 0242-331-769, 0728-026-708,    fax : 0242-313-167, persoana de contact George Piperea.

 

 

 

Sef birou comunicare

Daniela Traian

 

 

Alte știri ADR Muntenia