ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia, parteneră într-un proiect multinaţional privind promovarea cetăţeniei europene!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va implementa în perioada ianuarie – decembrie 2011 proiectul „Implicarea cetăţenilor în Europa - Perspective locale pentru ocuparea forţei de muncă, coeziune socială şi dezvoltare durabilă”.
    Proiectul este finanţat de Comisia Europeană, prin Programul „Europa pentru cetăţeni”, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.
    Scopul proiectului constă în realizarea unui mecanism care să asigure implicarea agenţiilor de dezvoltare locală şi a organizaţiilor similare din mai multe state membre ale Uniunii Europene, dar şi din ţările candidate, în organizarea de comunicări şi dezbateri, pe diferite teme, cu influenţă asupra viitoarelor politici de dezvoltare locală pentru instituţiile UE.
    În acest sens, în perioada martie – aprilie 2011, ADR Sud Muntenia va organiza o sesiune de lucru la care vor participa reprezentanţi ai municipalităţii, agenţi economici, reprezentanţi din partea cetăţenilor, organizaţii patronale, sindicate. Temele ce vor fi abordate în cadrul acesteia sunt: cetăţenia europeană activă, bunăstarea europenilor: ocuparea forţei de muncă, coeziune socială şi dezvoltarea durabilă, impactul politicilor UE în societate.
    Coordonatorul acestui proiect este Fundaţia Insula Barataria din Spania.
    Parteneri în proiect sunt: Asociaţia Agenţiilor Locale pentru Democraţie - Franţa, Asociaţia pentru Parteneriat European - Bulgaria, Espace Associatif de Quimper - Franţa, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - România şi Centrul de cercetare Valvasor – Slovenia. Durata proiectului este de 12 luni, iar implementarea acestuia va începe în luna ianuarie 2011. Bugetul total al proiectului este de 183.566,90 euro.


Alte știri ADR Muntenia