ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia, la Seminarul online privind Politicile de eficiență energetică și de mediu, organizat în cadrul proiectului SHREC

Marți, 19 octombrie 2021, reprezentanții ADR Sud Muntenia au participat, în cadrul proiectului SHREC „Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, la seminarul „Planificare urbană și sustenabilitate luând în considerare domeniile ingineriei energetice și de mediu”, organizat în sistem online de către reprezentanții Universității Tehnice Vilnius Gediminas din Lituania. Evenimentul a reunit partenerii proiectului SHREC, actori importanți din sectorul energetic, ai mediului de afaceri, ai autorităților publice locale și naționale, precum și ai mediului academic din țările partenere.

Seminarul a fost unul interactiv, conceput în jurul a șase prezentări susținute de către parteneri și reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților guvernamentale din Lituania. Participanții au avut oportunitatea de a urmări live prezentarea doamnei Daiva Garbaliauskaite, Viceministru al Ministerului Energiei din Lituania, care a furnizat noi informații referitoare la cadrul legal și stimulente financiare pentru hidrogenul verde la nivelul țării.

De asemenea, printre subiectele dezbătute, menționăm: prioritățile urbanismului sustenabil și problemele întâmpinate în acest demers, energia verde în mediul urban și rolul prosumatorilor, evoluția sectorului energiei eoliene în Lituania și planurile de viitor, energia solară în procesul renovării dar și activitățile de cercetare și dezvoltare privind hidrogenul în Lituania. În agenda evenimentului au fost derulate și materiale video ale unor bune practici în domeniul energiei solare.

Ultima parte a acestui workshop a continuat cu două sesiuni de lucru paralele. Participanții s-au implicat activ în grupurile tematice, împărtășind cunoștințe despre comunitățile energetice și despre schemele de sprijin pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul se realizează într-un consorțiu format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda. Mai multe detalii cu privire la proiect gasiți accesând: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236.

Alte știri ADR Muntenia