ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia, la a doua întâlnire transnațională și la prima sesiune de instruire în cadrul proiectului TIMS

În perioada 14-17 noiembrie 2022, a avut loc la Porto Salvo, Portugalia, a doua întâlnire transnațională a proiectului TIMS - Instruire în Sistemul de Management al Inovării pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor”, finanțat în cadrul cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie 2, KA220-VET- Parteneriate de cooperare în educația și formarea profesională și la prima sesiune de instruire (Learning Lab). La evenimentul organizat în format hybrid de către partenerul portughez Institutul ISQ au participat reprezentanții partenerilor proiectului, din partea Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia fiind prezente Monica Măgureanu, șef Serviciu Proiecte și Relații Internaționale și Adriana Tiliță, expert Serviciul Proiecte și Relații Internaționale.

În primele zile ale evenimentului, în cadrul sesiunii de instruire pe tema Managementului inovării pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor”, s-au discutat curicula de instruire și structura cursului precum și metodologia acestuia. Partenerii proiectului au analizat, de asemenea, și perspectiva europeană privind microcertificatele (calificări care atestă rezultatele învățării obținute prin intermediul unui curs sau al unui modul scurt, evaluat în mod transparent).

În ultima zi a avut loc întâlnirea de steering committee a partenerilor în cadrul cărora s-au prezentat aspecte legate de managementul proiectului, diseminare, managementul calității și raportare financiară.

Proiectul TIMS se adresează persoanelor care au nevoie să dobândească cunoștințe pentru inițierea și implementarea ideilor sau proiectelor inovatoare în organizații, astfel încât sistemul existent de management al calității să fie extins la sistemul de management al inovației, în vederea lansării strategiilor competitive.

 De asemenea, printre obiectivele proiectului se mai află și sprijinirea creării și accesul la căi de perfecționare pentru adulți, prin oferte de învățare adaptate, special concepute pentru IMM-uri; creșterea interesului adulților pentru mijloacele de perfecționare prin strategii eficiente de îndrumare și motivație, pentru a se asigura acces la învățarea pe tot parcursul vieții; promovarea inovației în IMM-urile europene ca principal instrument pentru facilitarea sustenabilității; adaptarea la schimbările existente la nivel european (cum ar fi criza pandemică); extinderea și dezvoltarea competențelor de instruire și a persoanelor care sprijină cursanții adulți, prin îmbunătățirea metodelor și instrumentelor de predare prin utilizarea eficientă a soluțiilor inovatoare și a tehnologiilor digitale.

Contractul de finanțare se va derula pe o perioadă de 28 de luni, în intervalul martie 2022 - iunie 2024 și va avea o valoare aproximativă de 300.000 euro, din care bugetul ADR Sud-Muntenia va fi de circa 32.000 euro. Consorțiul proiectului este format din 7 parteneri: Asociația letonă pentru calitate (Riga, Letonia) care este coordonator, Institutul ISQ (Porto Salvo, Portugalia), Compania I.S.C.N. - Experți internaționali în software pentru rețele de colaborare (Graz, Austria), Compania de consultanță în soluții tehnico-profesionale (Zaragoza, Spania), Tournis Consulting (Agios Stefanos, Grecia), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (Călărași, România), Deloris Mundo Limited (Lagos, Nigeria).

Alte știri ADR Muntenia