Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia a publicat Metodologia aferentă evaluării și selecției fișelor de proiect depuse pentru elaborarea documentației tehnico-economice!

În vederea implementării cu succes a programelor operaționale din perioada 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat astăzi, 6 august 2020, Metodologia corespunzătoare evaluării și selecției fișelor de proiect ce vor fi depuse în vederea obținerii sprijinului financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economicei prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT). În acest sens, Sud Muntenia dispune de o alocare regională de 49.741.877 lei.

Astfel, în perioada 06-21 august 2020, ora 14:00, solicitanții pot depune fișe de proiecte pentru următoarele domenii de interes strategic național sau local:

a) mobilitate urbană;
b) regenerare urbană;
c) infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură;
d) centre de agrement / baze turistice /tabere școlare;
e) infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt:

  • unitățile administrativ-teritoriale pentru proiectele destinate mobilității urbane și regenerării urbane;
  • județele sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură;
  • unitățile administrativ-teritoriale pentru proiectele de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;
  • Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)/ unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate infrastructurile de tip centre de agrement/ baze turistice (taberele școlare) sau parteneriate între acestea.

Unitățile administrativ-teritoriale/ orașe/ municipii/ municipii reședință de județ/ județe (UAT) sunt definite conform OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată

De asemenea, documentul oferă o descriere a etapelor ce vor fi parcurse în procesul de evaluare a fișelor de proiect depuse de solicitanții eligibili în cadrul apelului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic” și are la bază Ghidul solicitantului aferent apelului menționat, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.

Metodologia este disponibilă spre consultare pe site-ul destinat planificării perioadei de programare 2021-2027, secțiunea Planificare regională > Planificare regională 2021-2027 > Documente 2021-2027, titlul Documente, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/503/metodologie-fise-ADRSM.zip, sau pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, mfe.gov.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.