ADR Sud Muntenia

Acreditare presă

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) invită reprezentanții mass-media să transmită solicitările de acreditare.

Jurnaliștii acreditați vor avea acces la acțiunile Agenției și vor primi prin e-mail sau alte mijloace de comunicare electronică, toate comunicatele și informările de presă oficiale.

Formularul de acreditare poate fi descărcat de mai jos, va fi completat și semnat electronic sau completat electronic, imprimat, semnat olograf și scanat, apoi va fi transmis la adresa de e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

Solicitarea va fi însoțită, pentru conformitate, de o copie a legitimaţiei de serviciu.

formular-acreditare_0.png