ADR Sud Muntenia

Inaugurarea Școlii Gimnaziale Drăgăeşti-Pământeni, modernizată prin Regio

În data de 17 februarie a.c., Liviu-Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a participat alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și primarului comunei Mănești, Alexandru Constantin, la inaugurarea proiectului „Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, autorizație de funcționare pentru construcția existentă, extindere cu corp școală si sală de sport, împrejmuire și amenajări exterioare teren”.

La eveniment au participat secretari de stat, parlamentari și reprezentanți ai administrației județene și locale.

Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, a avut ca obiectiv general reabilitarea imobilului Școlii Gimnaziale Drăgăești-Pământeni, în scopul creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Investiția a presupus consolidarea, modernizarea, reabilitarea și dotarea corpurilor existente de clădire, extinderea capacității unității de învățământ cu 300 de locuri prin crearea unui nou corp de clădire, precum și construcția unei săli de sport. Astfel, în total, 480 de elevi beneficiază de condiții moderne de învățare și de derulare a activităților sportive.

Durata de implementare a proiectului a fost de 71 de luni, derulându-se în perioada 21.02.2018 – 31.12.2023, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 21.675.073,31 lei, din care 18.412.401,84 lei lei a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 2.816.014,39 lei- valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 433.232,98 lei a fost contribuția proprie a beneficiarului.

Alte știri ADR Muntenia