ADR Sud Muntenia

Grupuri de parteneriat local 2014-2020

În perioada 12-21 iulie 2011 au fost organizate ședințe ale Grupurilor Parteneriale de Lucru (GPL) din toate județele, astfel:

 • 12 iulie, Târgoviște – GPL Dâmbovița;
 • 13 iulie, Pitești – GPL Argeș;
 • 14 iulie, Alexandria – GPL Teleorman;
 • 15 iulie, Giugiu – GPL Giurgiu;
 • 18 iulie, Călărași – GPL Călărași;
 • 19 iulie, Slobozia – GPL Ialomița;
 • 21 iulie, Ploiești – GPL Prahova.

În cadrul acestor ședințe au fost prezentate noul context al programării strategice pentru Regiunea Sud Muntenia, modul de organizare al acestui proces la nivelul Regiunii Sud Muntenia, precum și noile orientări strategice la nivel european și național, ce vor ghida programarea instrumentelor structurale pentru perioada 2014-2020. 

Cadrul legal

Actul normativ care reglementează activitatea de parteneriat este HG 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare.

Perioada de programare 2007-2013

În fiecare județ al Regiunii a funcționat câte un Grup de Parteneriat Local (GPL), constituit pe bază de voluntariat și cuprinzând reprezentanți ai instituțiilor/organizațiilor desemnate de către HG 1115 din 15/07/2004.

De asemenea, la nivelul Regiunii Sud Muntenia au fost create grupuri regionale pe priorități. În primă fază, au fost constituite patru grupuri, împărțite pe prioritățile aferente Planului Regional de Dezvoltare: dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare rurală și dezvoltarea infrastructurii. Cu ajutorul acestora au fost elaborate Planurile Regionale de Dezvoltare pentru perioadele 2004-2006 și 2007-2013. Activitățile au fost posibile cu sprijin financiar și consultanță din partea Convenției de Twinning (prima convenție) și proiectului „Dezvoltarea Parteneriatelor Locale și Regionale – Sud Muntenia” (finanțat de Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Marii Britanii). Cu ajutorul acestor proiecte au putut fi organizate întâlniri ale Grupurilor de Parteneriat Local din fiecare județ, ale Grupurilor regionale pe Priorități și au fost organizate conferințe regionale, seminarii și cursuri de instruire (ex. Elaborarea proiectelor).

În cifre, activitatea grupurilor de Parteneriat local, pentru perioada de programare 2007-2013, arată astfel:

 • 121 de instituții implicate în Grupurile de Parteneriat Local (stabilite în fiecare județ);
 • 56 de ședințe ale Grupurilor de Parteneriat Local;
 • trei seminarii cu tema Fonduri Structurale;
 • șapte cursuri de instruire;
 • 16 ședinţe ale Grupurilor Regionale pe Priorități;
 • șase conferințe regionale ale parteneriatelor (octombrie 2002 - martie 2005).