ADR Sud Muntenia

Ghid în consultare publică - Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, cod PRSM/ID/4/5/4.2/B

antet-72dpi_1.png

Titlu apel

Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, cod PRSM/ID/4/5/4.2/B

Obiectiv de politică

Obiectiv de Politică 4 – O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea pilonului european al drepturilor sociale

Prioritate

Prioritatea 5 - O regiune educată

Obiectiv Specific

Obiectivul Specific RSO 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Operațiune

Operațiunea B – Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Activități eligibile

 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale publice și a campusurilor școlare pentru învățământul general obligatoriu public (învățământul primar și secundar, inclusiv asigurarea de spații pentru Programul Școală după Școală (SDS), liceal, centre de excelență, palatele și cluburile copiilor, etc.);
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale publice pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea campusurilor școlare pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea spații pentru Programul Școală după Școală pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea centrelor de excelență pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea palatelor și cluburile copiilor pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea și dotarea infrastructurii sportive și de artă asociate unităților de învățământ publice, inclusiv a centrelor de pregătire sportivă stabilite pe lângă școli sau instituții de învățământ publice.
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii sportive asociate unităților de învățământ publice;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii de artă asociate unităților de învățământ publice;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii centrelor de pregătire sportivă stabilite pe lângă școli sau instituții de învățământ publice;
 • Achiziționarea de autobuze/ microbuze școlare pentru școlile din mediul rural, din localități greu accesibile și care se confruntă cu un declin al populației școlare;
 • Activitățile conexe de tip FSE+ menite să prevină segregarea școlară, care sunt favorabile incluziunii în educație, în special pentru elevii ce provin din grupurile marginalizate pe criterii de etnie, dizabilități și cerințe educaționale speciale. Exemple de astfel de activități pot fi: ateliere de lucru cu profesori, elevi și părinți în scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate, acțiuni de instruire pentru profesori și mediatori pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea şi incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă.

Consultare publică

Pentru a trimite observațiile dumneavoastră vă rugăm să accesați  

Răspunsuri la întrebările primite în perioada consultării publice

Calendar consultare publică

Data început: 09.02.2023
Data sfârșit: 03.03.2023

Alocare financiară

Total: 31.669.060,62 €
FEDR: 15.195.050,00 €
Bugetul de Stat: 16.474.010,62 €

Tipul apelului

Competitiv, cu depunere la termen

Loc de implementare

Urban și rural

Potențiali solicitanți

• Unităţi administrativ-teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural și urban, definite conform O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Instituții ale administraţiei publice locale, din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural si urban, aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin hotărâre de consiliu local și care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică;
• Forme asociative între entitățile menționate de mai sus.

Limite financiare

• Valoarea minimă nerambursabilă: 100.000 €;
• Valoarea maximă nerambursabilă: 4.000.000 €.

Cofinanțare solicitant

2% din valoarea eligibilă a investiției.