ADR Sud Muntenia

Ghid în consultare publică - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice, cod PR SM/ID/2/2/2.1/clădiri publice

antet-72dpi_4.png

Titlu apel

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice, cod PR SM/ID/2/2/2.1/clădiri publice

Obiectiv de politică

Obiectivul de Politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curate și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimburilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gesionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile

Prioritate

Prioritatea 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediu

Obiectiv Specific

Obiectivul Specific RSO 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Activități eligibile

  • Investiții în clădirile publice, inclusiv în clădiri clasate drept monumente istorice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor, etc.) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie.
  • Întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul eficienței energetice, drept acțiune conexă. 

Consultare publică

Pentru a trimite observațiile dumneavoastră vă rugăm accesați  

Răspunsuri la întrebările primite în perioada consultării publice

Calendar consultare publică

Data început: 09.02.2023
Data sfârșit: 03.03.2023

Alocare financiară

Total: 58.823.529,56 €
FEDR: 50.000.000,000 €
Bugetul de Stat: 8.823.529,56 €

Tipul apelului

Competitiv, cu depunere la termen.

Loc de implementare

Urban și rural

Potențiali solicitanți

• Autoritățile Publice Centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului.
• Autoritățile și instituțiile publice locale - Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ).
• Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale.
• Parteneriatele între entitățile de mai sus.

Limite financiare

• Valoarea minimă eligibilă: 100.000 €;
• Valoarea maximă eligibilă: 5.000.000 €.

Cofinanțare solicitant

• Pentru autorități și instituții publice locale: 2%;
• Pentru autorități publice centrale: 0.