ADR Sud Muntenia

Ghid în consultare publică - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, PRSM/ID/1/1/1.3/B

antet-72dpi.png

Titlu apel

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/B

Obiectiv de politică

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC

Prioritate

Prioritatea P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv Specific

Obiectivul Specific RSO 1.3 - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)

Operațiune

Operațiunea B - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

Activități eligibile

  • investiții în active corporale și necorporale;
  • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
  • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
  • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii; se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Consultare publică

Pentru a trimite observațiile dumneavoastră vă rugăm accesați  

Răspunsuri la întrebări primite în perioada de consultare publică

Calendar consultare publică

Data început: 09.02.2023
Data sfârșit: 03.03.2023

Alocare financiară

Total: 144.000.000 €
FEDR: 122.400.000 €
Bugetul de Stat: 21.600.000 €

Tipul apelului

Competitiv, cu depunere continuă și cu termen de închidere a apelului

Loc de implementare

Urban și rural

Potențiali solicitanți

Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii.

Limite financiare

• Valoarea minimă nerambursabilă: 300.000 €;
• Valoarea maximă nerambursabilă: 500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro; de 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

Cofinanțare solicitant

Minim 30% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.