ADR Sud Muntenia

Ghid în consultare publică - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/3/4/3.2

antet-72dpi_2.png

Titlu apel

Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/3/4/3.2

Obiectiv de politică

Obiectivul de Politica 3 – O Europă mai conectată prin creșterea mobilității

Prioritate

Prioritatea 4 – O regiune mai accesibilă

Obiectiv Specific

Obiectivul Specific 3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)

Activități eligibile

  • Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) în reţeaua de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor semnificative asupra IVA și realizarea conectivităţii coridoarelor ecologice (doar acolo unde este relevant), realizarea/amenajarea/extinderea de piste de biciclete și dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi de-a lungul drumurilor județene, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex. realizarea de perdele forestiere, etc).
  • Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) pentru descongestionarea și fluidizarea traficului prin intervenții asupra infrastructurii rutiere de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv în zona urbană (poduri, pasaje, noduri rutiere, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare cu statut de drum județean, etc).

Consultare publică

Pentru a trimite observațiile dumneavoastră vă rugăm accesați  

Răspunsuri la întrebări primite în perioada consultării publice

Calendar consultare publică

Data început: 09.02.2023
Data sfârșit: 03.03.2023

Alocare financiară

Total: 225.147.058,82 €
FEDR: 191.375.000 €
Bugetul de Stat: 33.772.058,82 €

Tipul apelului

Necompetitiv, cu termen limită de depunere.

Loc de implementare

Urban și rural

Potențiali solicitanți

• UAT Județ;
• Parteneriatele între UAT Județ și UAT-uri municipii/orașe/comune;
• Parteneriatele între UAT Județe

Limite financiare

• Valoarea minimă eligibilă: 10.000.000 €;
• Valoarea maximă eligibilă: 65.000.000 €;
• Valoarea maximă totală a proiectului: 77.350.000 €.

Cofinanțare solicitant

2% din valoarea eligibilă a investiției.