ADR Sud Muntenia

Ghid în consultare publică - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.2/A

antet-72dpi_3.png

Titlu apel

Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.2/A

Obiectiv de politică

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Prioritate

Prioritatea P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv Specific

Obiectivul Specific 1.2 - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Activități eligibile

 • Investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare, precum și achiziția, dezvoltarea, testarea și pilotarea soluțiilor și aplicațiilor digitale (PaaS, SaaS, etc).
 • Finanțarea operațiunii de importanță strategică “Centrul de Date Regional Sud Muntenia”.

În cadrul operațiunii de importanță strategică „Centrul de Date Regional Sud Muntenia” se vor finanța următoarele activități:

 • Construirea și dotarea unui centru de date.
 • Extinderea infrastructurii TIC (cabluri de fibră optică și echipamente de comunicații de mare capacitate).
 • Dezvoltarea/ extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică în vederea asigurării necesarului de energie electrică.
 • Realizarea infrastructurii de climatizare eficientă energetic.
 • Instalarea sistemului de detectare și stingere a incendiilor cu gaz inert pentru a asigura protectia intregii infrastructuri a centrului de date.
 • Realizarea infrastructurii TIC în cadrul centrului de date (echipamente de procesare, stocare, comunicații, software de virtualizare)
 • Achiziționarea de licențe pentru software de virtualizare și securitate cibernetică, inclusiv echipamente de specialitate.
 • Implementarea sistemului de securitate ( control acces, monitorizare video, antiefracție).
 • Implementarea infrastructurii rețelei de monitorizare și management.
 • Platforme și servicii software (PaaS, SaaS).
 • întărirea capacității administrative a solicitanților în domeniul digitalizării (cursuri și training-uri pentru autoritățile publice și personalul STS).

Consultare publică

Pentru a trimite observațiile dumneavoastră vă rugăm să accesați  

Calendar consultare publică

Data început: 09.02.2023
Data sfârșit: 03.03.2023

Alocare financiară

Total: 47.058.823,61 €
FEDR: 40.000.000 €
Bugetul de Stat: 7.058.823,61 €

Tipul apelului

Necompetitiv, cu depunere la termen.

Loc de implementare

Regiunea Sud-Muntenia

Potențiali solicitanți

Parteneriatul dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în calitate de lider de parteneriat, și UAT-urile Județ din Regiunea Sud-Muntenia

Limite financiare

• Valoarea minimă eligibilă: 500.000 €;
• Valoarea maximă eligibilă: 47.500.000 €.

Cofinanțare solicitant

0% - grant nerambursabil.