ADR Sud Muntenia

EURADA

EURADA, Asociaţia Europeană a Agenţiilor pentru Dezvoltare, reprezintă interesele tuturor organizaţiilor care lucrează cu sectorul public pentru implementarea programelor de dezvoltare economică regională în Uniunea Europeană. Asociaţia funcţionează pentru a servi nevoile membrilor săi: identificarea şi promovarea celor mai bune practici în dezvoltarea regională, reprezentarea intereselor membrilor săi în cadrul Comisiei Europene şi a organizaţiilor cheie din cadrul acesteia sau asociate cu ea, sprijinirea membrilor săi pentru a lucra mai eficient prin intermediul parteneriatelor şi pentru stimularea iniţiativelor trans-frontaliere, precum şi pentru menţinerea unor legături internaţionale puternice în afara Uniunii Europene pentru a aduce cele mai bune practici  în întărirea capacităţilor membrilor săi.

EURADA este o organizaţie independentă, creata in Decembrie 1991 ,  finanţată direct prin taxele de participare ale membrilor săi. Nu primeşte subsidii guvernamentale sau din partea UE, şi de aceea este întotdeauna liberă să urmeze interesele membrilor săi. Desfăşoară un program complet de seminarii şi conferinţe, şi îşi menţine membrii informaţi cu privire la ultimele evenimente şi oportunităţi de afaceri prin EURADA News şi prin revista electronică eReminder.

Puterea EURADA stă în mărimea şi activitatea membrilor săi. O reprezentare completă a agenţiilor de dezvoltare europene intensifică semnificativ impactul şi credibilitatea EURADA în cazul lucrului cu UE. O participare activă şi angajată creşte perspectiva şi calitatea realizărilor EURADA şi permite membrilor săi să obţină rezultate maxime din implicarea lor.

Avantajele membrilor EURADA :

 • Oportunităţi de comunicare directă de înaltă calitate cu funcţionarii publici ai Comisiei Europene responsabili pentru planificarea şi implementarea politicilor comunitare de dezvoltare economică;
 • Acces la cele mai recente informaţii specializate asupra politicilor  comunitare relative la dezvoltarea economică regională, prin intermediul publicaţiilor şi a website-ului EURADA;
 • Oportunităţi de a face schimb de experienţă  şi de bune practici sau de a testa, valida sau transfera idei inovatoare printre membrii săi;
 • Şansa de a participa la activităţi specializate, cum ar fi călătorii de studiu ale Grupului Regional Urban EURADA, sau noua Masă Rotundă pe teme de Dezvoltare Economică;
 • Abilitatea EURADA, prin intermediul reţelelor sale, de a găsi parteneri de încredere pentru a răspunde propunerilor Comisiei, sau pentru a construi parteneriate strategice, ori pentru a intermedia înţelegeri comerciale;
 • Oportunitatea de a promova regiunile membrilor individuali printr-o participare activă la conferinţe, evenimente şi publicaţii;
 • Oportunitatea oferită pentru dezvoltarea personalului prin participarea sa în cadrul acţiunilor conduse de EURADA;
 • Accesul la evenimentele şi experienţa organizaţiilor partenere în EURADA din întreaga lume;
 • Multiple oportunităţi pentru dezvoltarea de reţele de dezvoltare economică organizaţională în Bruxelles, în întreaga Europă şi în afara ei, inclusiv în Statele Unite şi Canada.

Astăzi, EURADA şi-a adaptat programul de lucru şi strategia la schimbările din practicile UE. Asociaţia îşi concentrează din ce în ce mai mult lobby-ul către comunicarea cu oficialii UE pentru găsirea de soluţii inovative, mai ales că oportunităţile de finanţare directe de la UE sunt mai scăzute decât în trecut, şi se vor reduce şi mai mult în viitor. De exemplu, regulamentul ERDF post 2006 nu mai prevede finanţarea de acţiuni inovative.

Iată câteva dintre realizările EURADA din ultimii ani:

 • Înfiinţarea şi sponsorizarea reţelei europene European Business Angels Network;
 • Asistarea rezolvării problemelor Ajutoarelor de Stat ce afectează înfiinţarea fondurilor de capital mixt sprijinite public;
 • Înfiinţarea Reţelei Internaţionale a Întreprinzătorilor Economici (INED) cu SUA, canada şi Australia;
 • Facilitarea răspunsurilor membrilor la documentele de consultare ale DG Întreprinderi, cum ar fi Documentul Verde al Antreprenoriatului, Planul de Acţiune pe Inovare, PACE 2006-2010;
 • Organizarea a aproximativ 40 de zile de seminarii şi ateliere de lucru în fiecare an;
 • Sprijinirea membrilor în construirea de parteneriate pentru a răspunde cu succes la apelurile UE pentru licitaţii (exemplu: Benchmarking RDA Competitiveness, FinNetSME, etc.);
 • Coordonarea lucrărilor Mesei Rotunde a Specialiştilor în Dezvoltarea Economică;
 • Managementul a peste 20 de proiecte trans-naţionale co-finanţate de un număr de Directorate ale Comisiei Europene cu privire la politici regionale, politici referitoare la IMM-uri, la inovare, lărgirea UE, etc;
 • Participarea la o serie de comitete consultative înfiinţate de Comisia Europeană, şi la multe conferinţe organizate cu sprijinul administraţiei UE, al OECD şi INSME.

ADR Sud Muntenia este membră a Asociaţiei EURADA din luna iulie 2005.