ADR Sud Muntenia

Documentații tehnice elaborate în cadrul proiectului E.L.E.N.A., predate autorităților din Dâmbovița, Prahova și Argeș

Joi, 7 decembrie a.c., la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a avut loc predarea documentațiilor tehnice elaborate în cadrul proiectului „Program de Investiții Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice Sud-Muntenia”, finanțat de Banca Europeană de Investiții din E.L.E.N.A.. Livrabilele ce constau în expertiză tehnică, audit energetic, inclusiv certificat de performanță energetică și DALI au fost predate autorităților din județul Dâmbovița, Prahova și Argeș.

Consiliul Județean Dâmbovița, Primăria Nucet, Primăria Ocnița și Primăria Moreni au intrat în posesia documentațiilor tehnice pentru următoarele obiective de investiții:

 

•          Liceul Tehnologic Nucet, corp A, corp B, Corp internat școlar;

•          Școala gimnazială nr. 1, Moreni;

•          Reabilitarea si modernizare imobil serviciul public de ambulanță, Moreni;

•          Reabilitare termică sediu Primăria Ocnița;

•          Reabilitarea si modernizare imobil serviciul public de ambulanță din municipiul Târgoviște;

•          Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – clădirea Boli Infecțioase din municipiul Târgoviște;

•          Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – Spitalul de pediatrie Gura Ocniței.

 

 Consiliul Județean Prahova și Primăria Ploiești au intrat în posesia documentațiilor tehnice pentru următoarele obiective de investiții:

•          Școala gimnaziala H.M. Berthelot;

•          Grădinița Crai Nou;

•          Grădinița si creșa nr. 39;

•          Grădinița nr. 33;

•          Școala gimnaziala Mihai Eminescu;

•          Grădinița nr. 30;

•          Școala primara nr. 22

 

Primăria Pitești a intrat în posesia documentațiilor tehnice pentru următoarele obiective de investiții:

•          Școala Gimnazială „Traian”;

•          Școala Gimnazială „Mircea Eliade”;

•          Școala Gimnazială „Negru Vodă;

•          Școala Gimnazială Mihai Eminescu”;

•          Grădinița cu program prelungit „Floare de colț”;

•          Școala Gimnazială Alexandru Davila – Corp C1;

•          Sala de sport aferentă Liceului Tehnologic Dimitrie Dima – Corp C 2.

 

 Primăria Câmpulung a intrat în posesia documentațiilor tehnice pentru următoarele obiective de investiții:

•          Liceul Teoretic Dan Barbilian;

•          Școala Generală nr. 6.
 

În următoarea etapa de implementare a proiectului E.L.E.N.A., beneficiarii finali ai documentațiilor tehnice au obligația de a lansa pe site-ul www.e-licitație.ro procedurile de atribuire a contractelor de proiectare și de execuție, în maxim 90 de zile de la data primirii de la ADR Sud-Muntenia, dar nu mai târziu de data finalizării proiectului E.L.E.N.A..

Prin intermediul proiectului „Program de Investiții Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice Sud-Muntenia”, finanțat de Banca Europeană de Investiții din E.L.E.N.A., ADR Sud-Muntenia sprijină autoritățile publice locale din regiunea Sud-Muntenia în vederea realizării documentațiilor tehnice pregătitoare pentru proiectele de eficiență energetică a clădirilor publice care urmează să fie finanțate în cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027.

În cadrul proiectului, ADR Sud-Muntenia va elabora 109 documentații tehnice pentru clădiri publice din șase județe ale regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Teleorman), pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice.

Proiectul „Program de Investiții Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice Sud-Muntenia” va fi implementat în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2024 și va avea o valoare totală de 2.278.000 de euro, din care contribuția instrumentului E.L.E.N.A. poate fi de maxim 90%.

Alte știri ADR Muntenia