ADR Sud Muntenia

Proiectul Danube4SEecosystem

Danube4SEecosystem (RGB)_0.png

 

PROIECTUL Danube4SEecosystem

 

Proiectul „Danube4SEecosystem - Enhancing the development of Social Economy by engaging Local Public Authorities in the Social Enterprises supporting Ecosystem for a more inclusive Labor Market in the Danube Region/ Consolidarea dezvoltării Economiei Sociale prin implicarea Autorităților Publice Locale în ecosistemul de sprijin al întreprinderilor sociale pentru o piață a muncii mai incluzivă în regiunea Dunării” este finanțat în cadrul apelului 1 al Programului pentru Regiunea Dunării, Axa Prioritară 3 – O regiune a Dunării mai socială, Obiectiv Specific 3.1O piață a muncii accesibilă, incluzivă și eficientă.

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta politicile publice la nivel local pentru susținerea ecosistemului de întreprinderi sociale din regiunea Dunării.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea politicilor publice la nivel local pentru susținerea ecosistemului întreprinderilor sociale din regiunea Dunării.
 • Creșterea rezilienței, cunoștințelor de management al inovării și abilităților ecosistemului întreprinderilor sociale din regiunea Dunării.
 • Promovarea cooperării și coordonării transnaționale a întreprinderilor sociale cu ecosistemul lor.

Perioada de implementare a proiectului: 01 ianuarie 2024- 30 iunie 2026

Bugetul total al proiectului: 1.883.344,50 euro, din care bugetul ADR Sud-Muntenia este de 259.500 euro. Contribuția ADR SM în proiect este de 2% - 5.190 euro.

Consorțiul proiectului

 • Lider de proiect: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (România)
 • CDDA - Agenția de Dezvoltare a Dunării Centrale Nonprofit Ltd. (Ungaria)
 • SBA - Agenția de Afaceri Slovacă (Slovacia)
 • REDEA - Instituția Publică pentru Dezvoltarea Județului Međimurje (Croația) 
 • RERA - Agenția de Dezvoltare Regională a Boemiei de Sud (Cehia)
 • ZSI - Centrul pentru Inovare Socială (Austria)
 • CCIS - Camera de Comerț și Industrie a Serbiei (Serbia)
 • RARS - Agenția pentru Dezvoltare a Republicii Srpska (Bosnia şi Herţegovina)
 • ATS – Advanced Technology Systems (Romania)

Parteneri strategici asociați:

 • Asociația Comunelor din România (România)
 • Civil Impact Nonprofit Ltd. (Ungaria)
 • Asociația regională NS MAS ČR din Regiunea Boemia de Sud (Cehia)
 • Ministerul Economiei și Antreprenoriatului din Republica Srpska (Bosnia şi Herţegovina)
 • Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă (Slovacia)
 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița (România)
 • Camera de Comerț și Industrie Budapesta (Ungaria)
 • Asociația Kemence (Ungaria)
 • Asociația de Investitori cu Impact Social (Ungaria)

Rezultatele principale ale proiectului:

În cadrul proiectului vor fi dezvoltate politici publice inteligente și coordonate (Strategia pentru Ecosistemul de Economie Socială Incluzivă și Planul de Acțiune) și vor fi testate pilot în cinci țări pe cinci teme. Partenerii proiectului vor disemina rezultatele și recomandările de politici către factorii de decizie și reprezentanții EUSDR prin organizarea a trei seminarii de transfer de know-how (Policy Learning Dialogue) pentru îmbunătățirea politicilor existente și viitoare din Regiunea Dunării, care vor sprijini municipalitățile să susțină în mod sistematic funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale pe teritoriul lor, cu accent pe acele întreprinderi sociale care implică persoanele defavorizate pe piaţa muncii.

De asemenea, proiectul va spori reziliența și regenerarea întreprinderilor sociale, le va consolida abilitățile și capacitățile, va îmbunătăți cooperarea cu autoritățile publice locale și părțile interesate prin furnizarea de cursuri de instruire, va contribui la crearea de rețele și va facilita participarea la ateliere de schimb de cunoștințe.

Proiectul D4SEE încurajează cooperarea întreprinderilor sociale cu ecosistemul lor prin crearea Rețelei de Economie Socială pentru Regiunea Dunării și testarea Strategiei prin implementarea a 5 acțiuni pilot în 5 țări care vor duce la 15 acorduri de cooperare. Rezultatele acțiunilor pilot vor fi încorporate în Metodologia de sprijinire a economiei sociale D4SEE pentru aplicarea soluțiilor cu privire la modele de colaborare ale întreprinderilor sociale. Cunoștințele dobândite vor fi transmise în cadrul a trei Ateliere Transnaționale de Transfer de Cunoștințe și Ateliere Naționale de Transfer. Rețeaua de Economie Socială pentru Regiunea Dunării, formată din 115 părți interesate (stakeholders) din regiunea Dunării, va asigura transferabilitatea rezultatelor proiectului și va construi legături cu ecosistemul regional al economiei sociale a Dunării.

Ca urmare a implementării proiectului, soluțiile nou dezvoltate care vizează nevoile și provocările din țările partenere sunt:

 • Două instrumente de evaluare a deficitului de competențe în sectorul economiei sociale din regiunea Dunării
 • Programul de consolidare a capacităților D4SEE pentru întreprinderi sociale și autorități publice locale durabile și reziliente, bazat pe abordarea de tip microînvățare
 • Platformă de instruire digitală inovatoare și incluzivă pentru întreprinderi sociale (toate resursele sunt gratuite, publicate ca Open Education Resources (OER)
 • Programul Danube4SEecosystem pentru formare eficientă a mentorilor
 • Metodologia de sprijinire a economiei sociale D4SEE pentru aplicarea soluțiilor cu privire la modele de colaborare ale întreprinderilor sociale
 • Strategia D4SEE pentru Ecosistemul de Economie Socială Incluzivă
 • Rețeaua de Economie Socială pentru Regiunea Dunării

Prin implementarea proiectului Danube4SEecosystem (D4SEE), consorțiul, partenerii strategici asociați și actorii interesați vor avea ca obiectiv dezvoltarea în comun a politicilor inovatoare pentru întreprinderile sociale prin implicarea autorităților publice locale în ecosistemul de sprijinire a întreprinderilor sociale, pentru a spori ocuparea incluzivă în regiunea Dunării, sprijinind în același timp funcționarea sustenabilă a acestora.