ADR Sud Muntenia

Convocare sedinta procedura scrisa Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

În temeiul dispoziţiilor art. 7, alin. (3) şi art. 11, lit. a din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, am onoarea să vă invit să luaţi  parte  la  şedinţa extraordinară  a  Consiliului  nostru,  care se va desfăşura prin procedură scrisă.  Recurgem la această metodă de desfăşurare a şedinţei având în vedere adresa nr. 73512/31.03.2008 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin care se solicită faptul că „ membrii titulari şi supleanţi aparţinând autorităţilor administraţiei publice locale din regiune să fie desemnaţi din cadrul aceleiaşi instituţii.”  Prin urmare este necesarǎ aprobarea proiectului de hotǎrâre inclus în ordinea de zi anexatǎ, până la data de 11 aprilie 2008. Adresa MDLPL nr. 73512/31.03.2008 este ataşată prezentei convocări.
Materialele vor fi publicate pe pagina de internet a Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro ( Sectiunea Biblioteca-Hotarari Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia) începând cu data de 4 aprilie 2008.
Aşteptăm acordul dumneavoastră, în format electronic, la adresele  ciuperca@cicnet.ro şi  director@adrmuntenia.ro sau pe fax  0242-313-167.
În situaţia în care răspunsul dumneavoastră depăşeşte termenul de mai sus, se va considera drept aprobare tacită.

 

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud Muntenia pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Alte știri ADR Muntenia