ADR Sud Muntenia

Convocare sedinta- Consiliul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud Muntenia

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 13 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului României nr. 764 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea constituirii Comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora, am onoarea să vă invit să luaţi  parte  la  şedinţa Comitetului  nostru,  care  va avea loc în data de 07 mai 2008, ora 11:00 la Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

 

Alăturat acestei convocări veţi găsi ordinea de zi a şedinţei, iar documentele suport necesare desfăşurării şedinţei sunt publicate pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, www.adrmuntenia.ro, la secţiunea Biblioteca/Hotărâri CRESC .

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până la data de 30 aprilie 2008, la adresa de email: oi@adrmuntenia.ro, la numerele de telefon 0242-331769, 0242-315009, 0728-026708 sau la fax 0242-313167, 0242-315009, persoană de contact: Anna-Maria MOGA, Şef Serviciul evaluare şi selecţie proiecte şi secretariat CRESC.

 

 

PROIECT

ORDINEA  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud Muntenia

 

 

Data: 07 mai 2008, ora 11:00

Locul de desfăşurare: Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean

Dâmboviţa, municipiul Târgovişte,

1.       Informare privind componenţa CRESC Sud Muntenia şi semnarea

declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către noii membri

ai Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud

Muntenia.

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 al

şedinţei CRESC Sud Muntenia din data de 28.02.2008.

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse

spre finanţare din POR 2007 – 2013 în Regiunea Sud Muntenia, în

ordinea rezultată în urma evaluării strategice.

4.       Corelarea proiectelor finanţate/finanţabile la nivelul Regiunii Sud

Muntenia din fonduri publice.

5.       Diverse:
·          Informare privind stadiul avizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud Muntenia (CRESC), de către Autoritatea de Management pentru POR şi Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.
·          Informare privind proiectele depuse până la data de 06.05.2008 şi stadiul evaluării acestora.
·          Informare privind desfăşurarea seminariilor de instruire acordată potenţialilor beneficiari ai POR la nivelul Regiunii Sud Muntenia.
Materialele pentru şedinţă vor fi publicate pe pagina de internet a ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro începând cu data de 24.04.2008.

 

Preşedinte CRESC Sud Muntenia,
Ing. Gheorghe ANA

 

Alte știri ADR Muntenia