ADR Sud Muntenia

Conferinţa Regională de Informare

dsc_0163copy-1386244342.jpg

La inceputul lunii decembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat prima Conferinţă regională de informare privind stadiul implementării Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa 1, în regiunea noastră. Evenimentul, ce a avut loc la sediul Agenţiei din Călăraşi, a avut scopul de a oferi informatii despre stadiul implementării programului în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, precum şi de a prezenta structura Organismului Intermediar pentru POS CCE.

Participanţii la conferinţă au fost beneficiarii de finanţare nerambursabilă pentru proiectele depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DMI 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Potrivit acordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei, ADR Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de Management pentru POS CCE 172 de cereri de finanţare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, din care 160 au fost finalizate, opt se află în implementare, iar patru au fost reziliate/ suspendate. Valoarea totală nerambursabilă solicitată prin aceste proiecte preluate de la Ministerul Economiei este de 215.606.341,18 lei, reprezentând fonduri FEDR şi de la bugetul de stat. Totodată, până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia, 190 de proiecte au fost propuse spre finanţare în urma procesului de evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management POS CCE. Finanţarea nerambursabilă se va acorda prin POS CCE, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, D.M.I. 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile. Din cele 190 de proiecte, au fost semnate 103 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 90.534.824,66 lei.

Începând cu luna martie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare şi, respectiv, Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro sau acesand site-ul dedicat implementarii programului poscce.adrmuntenia.ro

Alte știri ADR Muntenia