ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de Expert SMIS

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 10 iunie 2010 CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT SMIS(SINGLE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI RELAŢIA CU AM POR , LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
•    Studii medii absolvite cu dilpomă de bacalaureat sau studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
•    Experienţă de minim 2 ani în următoarele domenii: configurare şi administrare servere de mail (bazate  pe Linux sau Windows Exchange), configurare şi administrare reţea de calculatoare şi acces internet, configurare şi administrare sisteme de calcul (ce rulează sisteme de operare Windows) hardware şi software, utilizare avanasată a suitei Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint, Outlook, Acces);
•    Cunostinte foarte bune de limba engleza (scris, citit, vorbit);
•    Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
•    Capacitatea de a lucra în echipă;
Cerinţe suplimentare:
•    Posesor permis de conducere şi disponibilitate pentru deplasarea în Regiune
Principalele responsabilităţi ale postului:
•    configuarare si administrare servere de mail (bazate  pe Linux sau Windows Exchange);
•    configurare şi administrare reţea de calculatoare şi acces internet;
•    configurare şi administrare sisteme de calcul (ce rulează sisteme de operare Windows) hardware şi software;
•    asistenţă tehnică privind utilizare avanasată a suitei Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint, Outlook, Acces).
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 8 iunie 2010, ora 1700 .
Concursul se va desfăşura în data de 10 iunie 2010 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Călăraşi, începând cu ora 1000.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str.1 Decembrie 1918, nr. 1, Calarasi, tel. 0242/331 769. Persoane de contact: STOIAN DOREL, expert SMIS , e-mail: dorel.stoian@adrmuntenia.ro şi IOANA MATU – Sef Birou Resurse Umane / e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca- Documente utile) .