ADR Sud Muntenia

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE PROIECTE, DIRECŢIA ORGANISM INTERMEDIAR

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA


ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 14.06.2012 CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE PROIECTE, DIRECŢIA ORGANISM INTERMEDIAR, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, STR. GENERAL CONSTANTIN PANTAZI, NR. 7A.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
•    Candidatul să fie absolvent al facultăţii de construcţii, cu una dintre următoarele specializări: inginerie urbană şi dezvoltare regională; inginerie economică în construcţii; căi ferate, drumuri şi poduri sau construcţii civile, industriale şi agricole;
•    Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
•    Cunoştinţe bune de limba engleză (scris, citit, vorbit);
•    Capacitatea de a lucra în echipă;
•    Bune abilităţi de comunicare şi prezentare

Cerinţe suplimentare:
•    Posesor permis de conducere şi disponibilitate pentru deplasarea în Regiune

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud Muntenia până la data de 13.06.2012, ora 12:00.
Concursul se va desfăşura în data de 14.06.2012 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud Muntenia, str.Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331 769. Persoane de contact: VIŞAN MARIANA – director adjunct Organism Intermediar, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro şi IOANA MATU – şef Birou Resurse Umane/ e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secţiunea Bibliotecă - Documente utile).