ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Comunicare, Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, la sediul central din Călăraşi - 29 mai 2015

AGENTIA pentru DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 29.05.2015, CONCURS PENTRU OCUPAREA A UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI COMUNICARE, DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE, LA SEDIUL CENTRAL DIN CALARASI, STR. GEN. CONSTANTIN PANTAZI, NR.7A. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • candidaţii să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia, în unul dintre următoarele domenii: ştiinţe politice si administrative, ştiinţele comunicării, ştiinţe tehnice, ştiinţe economice. Studiile postuniversitare reprezintă un avantaj;
  • cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator (cunoştinţele de tehnoredactare şi grafică computerizată reprezintă un avantaj);
  • capacitatea de a lucra în echipă;
  • capacitate de sinteză;
  • excelente abilităţi de comunicare şi prezentare;
  • experienţă de minimum 2 ani în domeniul studiilor absolvite;
  • posesor permis de conducere auto şi disponibilitatea deplasării în regiune şi străinătate.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, până la data de 27 mai 2015, ora 16.00.

Concursul se va desfăşura în data de 29 mai 2015 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact: Daniela Traian – Director adjunct Dezvoltare şi Comunicare, e-mail: da.dezvoltare@adrmuntenia.ro şi Ioana Mâţu - Şef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum si documentele necesare inscrierii la concurs pot fi consultate si pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, sectiunea Biblioteca - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/concurs-serviciul-comunicare-mai-2015.rar.