ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia lansează al doilea apel de fișe de proiect pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia!

Luni, 25 ianuarie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională a lansat cel de-al doilea apel de fișe de proiect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”, finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”.

Fișele vor putea fi transmise prin e-mail, la adresa programe@adrmuntenia.ro, în perioada 1 februarie - 15 februarie 2021, ora 16:00.

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen, fișele de proiecte de investiție putând fi depuse doar în perioada menționată mai sus. Vor fi selectate pentru contractare fișele de proiecte de investiție conforme și eligibile, care obțin cele mai mari punctaje, în funcție de încadrarea în bugetul disponibil pentru acest apel.

ADR Sud Muntenia, în calitate de administrator de schemă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferente pregătirii și implementării proiectelor din domeniile incluse în Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020. Bugetul total alocat regiunii de dezvoltare Sud Muntenia aferent acestui tip de sprijin, în cadrul celui de-al doilea apel, este de 3.670.508,80 lei. Din valoarea totală, suma de 2.701.708,80 lei reprezintă valoarea ajutorului de minimis, iar suma de 968.800 lei este valoarea ajutorului de stat.

Sprijinul financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020, va fi acordat sub formă de:

 • ajutor de minimis - pentru autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari și ONG;
 • ajutor de stat - pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM).

În cadrul prezentului apel de fișe de proiect, se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de infrastructură pe domeniul Specializare Inteligentă, precum:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul:

 • plan de afaceri;
 • studiu de marketing;
 • studiu de oportunitate;
 • studiu geotehnic;
 • studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
 • studiu arheologic, studiu hidrologic;
 • studiu topografic;
 • documentație cadastrală,

precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare - dezvoltare - inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare - dezvoltare - inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare – dezvoltare - inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari (pentru proiecte depuse individual).

Pot participa la depunere doar ideile de proiecte care au fost dezvoltate în cadrul procesului de preselecţie și/sau al procesului de descoperire antreprenorială organizate de către ADR Sud Muntenia în perioada 2019 - 2020.

Ghidul Solicitantului simplificat pentru apelul 2 privind acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia poate fi descărcat, alături de anexe, de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Planificare regională > Documente 2021-2027, titlul „Metodologie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020” > „Specializare inteligentă”, link: http://adrmuntenia.ro/download_file/article/648/Ghid-SSI-cu-anexe-25-ian-2021-apel-2.rar.

Alte știri ADR Muntenia