ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de consilier director în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - 19 august 2020

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD- MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 19 AUGUST 2020, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CONSILIER DIRECTOR ÎN CADRUL AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA.

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Experiență minim 5 ani în activități de gestionare a programelor finanțate din fonduri europene;
  • Să cunoască mecanismele, instituțiile, procesele și procedurile de absorbție a fondurilor europene;
  • Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Capacitate de analiză și sinteză.

Alte cerințe:

  • Cunoașterea limbilor străine reprezintă un avantaj;
  • Studiile de master și/sau doctorat reprezintă un avantaj.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, până la data de 18 august 2020, ora 12.00.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:

  • proba scrisă se va susține în data de 19 august 2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor înscrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura și în data de 20 august 2020, începând ora 10.00.
  • proba a doua - interviul - se va susține de către candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă în data de 19 august 2020, începând cu ora 15.30, cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul se va susține în data de 21 august 2020, începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769(persoană de contact:  Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum si documentele necesare inscrierii la concurs pot fi consultate si pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare), link: https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1175/Concurs-consilier-19-august-2020.rar.