ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert în cadrul Biroului Monitorizare Proiecte POS CCE (Serviciul Organism Intermediar POS CCE) - biroul judeţean Argeş

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează  în data de 20.08.2013, concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert în cadrul Biroului Monitorizare Proiecte POS CCE (Serviciul Organism Intermediar POS CCE) - biroul judeţean Argeş, din municipiul Piteşti.

Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată de 1 an din momentul angajării cu posibilitatea prelungirii contractelor.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului: 

Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul economic, tehnic sau juridic; 

Minim 2 ani experienţă în domeniul dezvoltării regionale şi/sau al gestionării fondurilor comunitare;

Participarea la forme de pregătire în domeniul gestionării fondurilor comunitare;

Cunoştinţe bune de limba engleză (scris, citit, vorbit); 

Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator; 

Capacitatea de gestionare şi prelucrare a unui volum mare de informaţii;

Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă şi de a respecta termenele stabilite;

Capacitate de analiză şi sinteză.

 

Cerinţe suplimentare:

Posesor permis de conducere auto şi posibilitatea deplasării în Regiune.

 

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 19.08.2013,ora 12.00. 

Concursul se va desfăşura în data de 20.08.2013 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact:  Enescu Mircea – Şef Serviciu Organism Intermediar POS CCE/e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro şi Manole Sergiu - Şef Birou Monitorizare Proiecte POS CCE/e-mail: monitorizare.poscce@adrmuntenia.ro 

Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secţiunea Biblioteca - Documente utile).


Alte știri ADR Muntenia