ADR Sud Muntenia

Concurs, începând cu data de 16 aprilie 2024, pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Serviciului Evaluare, Selecţie şi Contractare PR Sud-Muntenia, la sediul central din municipiul Călăraşi

ANUNȚ DE RECRUTARE

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD- MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 16 APRILIE 2024, CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE PR SUD-MUNTENIA- DIRECȚIA AUTORITATEA DE MANAGEMENT PR SUD-MUNTENIA, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ VOR FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII

  1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință: științe economice, inginerie civilăinginerie electrică, electronică și telecomunicații, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informațiilor, inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management - domeniile de licență: inginerie mecanică și inginerie industrială sau științe politice - domeniul de licență relații internaționale și studii europene (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare);
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.

Alte cerințe:

  • Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro  sau se depun la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 12.04.2024, ora 14.00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și interviu). Prima probă: proba scrisă- se susține în data de 16.04.2024 începând cu ora 10:00, la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Topîrceanu Nicoleta, șef serviciu evaluare, selecție și contractare PR Sud-Muntenia; e-mail: nicoleta.topirceanu@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef birou resurse umane; e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro; tel: 0242-331.769 sau 0728.026.708.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR Sud-Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare-Bibliotecă-Documente utile-Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1388/Concurs%20SESCPRSM-aprilie%202024.zip