ADR Sud Muntenia

Concurs, în data de 31 ianuarie 2022, pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Biroului juridic, la sediul central din municipiul Călărași.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud- Muntenia organizează, în data de 31 ianuarie 2022, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Biroului juridic(Serviciul juridic și soluționare contestații), la sediul central din municipiul Călărași. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice specializarea drept;
  • Experiență minim 1 an în domeniul juridic;
  • Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.

Alte cerințe:

  • Disponibilitate pentru deplasări în regiune

 

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și juridic@adrmuntenia.ro  până la data de 27 ianuarie 2022, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud-Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 31 ianuarie 2022, începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769 , persoane de contact: Pătra Rodica- Șef birou juridic, e-mail: juridic@adrmuntenia.ro și  Mâțu Ioana- Șef birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum si documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate si pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare-Bibliotecă- Documente utile- Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1276/Concurs%2031.01.2022.rar.