Acum ne puteți găsi și pe

Cea de-a douăsprezecea reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

10439240_1020229-1402485184.jpg
În data de 11 iunie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat, în calitate de preşedinte al Consiliului Director al Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria, la „Cea de-a douăsprezecea reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013”.
Evenimentul, ce s-a desfăşurat în Veliko Tarnovo, a fost organizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) din România, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale (MDR) din Bulgaria şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria.
Din discursurile de deschidere ale şefului delegaţiei din România, doamna Doina Surcel, director general în cadrul MDRAP, ale şefului delegaţiei bulgare, Klimentina Deneva, secretar general în cadrul MDR, şi ale preşedintelui Consiliului Director al BRCT Călăraşi, Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, s-a remarcat progresul substanţial înregistrat la nivelul Programului, prin antrenarea tuturor resurselor disponibile. 
Preşedintele Consiliului Director, Liviu Muşat, a adresat felicitări tuturor celor implicaţi în Program (beneficiari, Autoritatea de Management, Autoritatea Naţională, BRCT Călăraşi) şi a reiterat atenţia specială pe care Secretariatul Tehnic Comun trebuie să o acorde beneficiarilor pentru o implementare cât mai bună a proiectelor. 
Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa reprezentantului Comisiei Europene, domnul Kypros Kyprianou, care a remarcat încă o dată dinamismul şi dedicarea tuturor actorilor implicaţi în implemetarea Programului şi i-a felicitat pentru profesionalismul cu care rezultatele obţinute sunt promovate pe toate canalele, asigurându-se un înalt grad de transparenţă.
Sub conducerea delegaţiei din România au fost analizate şi aprobate de către membrii Comitetului Comun de Monitorizare Raportul anual de implementare pentru anul 2013 a PCT Ro - Bg 2007 - 2013, precum şi amendarea Programului operaţional, respectiv revizuirea alocărilor financiare la nivelul axelor prioritare ale programului şi modificarea valorilor ţintă pentru anumiţi indicatori. Amendarea programului operaţional s-a realizat în baza art. 77 (c), pct. 12 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006. Agenda întâlnirii a fost completată cu prezentarea stadiului implementării PCT Ro-Bg 2007-2013. 
Conform regulamentelor europene privind instrumentele structurale, Comitetul Comun de Monitorizare are rolul de a superviza Programul şi de a asigura calitatea şi eficacitatea implementării Programului şi a proiectelor din cadrul lui. Comitetul a fost înfiinţat şi este alcătuit din reprezentanţi la nivel naţional, regional şi local ai celor două state partenere.

Pentru informaţii suplimentare privind Comitetul Comun de Monitorizare, precum şi pentru detalii referitoare la Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, vă invităm să accesaţi pagina de internet a Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.