ADR Sud Muntenia

Caravana informativa pentru prezentarea Planului de Dezvoltare Regionala 2007-2013

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia continua procedura dezbaterii publice pe marginea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR). In acest sens, in luna septembrie se desfasoara o caravana informativa care are ca scop prezentarea Planului. Aceasta actiune presupune deplasari in fiecare judet al regiunii si intalniri cu toti membrii Grupurilor de Parteneriat Local, autoritati publice, reprezentanti ai societatii civile si ai institutiilor de invatamant, mass-media.

 

Planul de Dezvoltare al regiunii Sud Muntenia contine patru capitole: profilul regiunii, analiza situatiei sociale, economice si institutionale, analiza SWOT si strategia de dezvoltare regionala. In cadrul capitolului patru, capitol ce reflecta  Strategia de dezvoltare regionala,  sunt cuprinse prioritatile de dezvoltare ale regiunii, respectiv : dezvoltarea infrastructurii locale si regionale, dezvoltarea  afacerilor, dezvoltarea rurala si eficientizarea agriculturii, dezvoltarea resurselor umane.

 

Planul de Dezvoltare Regionala este principalul instrument de planificare strategica multianuala al unei regiuni de dezvoltare. Documentul reflecta profilul economic si social al regiunii Sud Muntenia , strategia de dezvoltare regionala precum si programarea prioritatilor si masurilor de dezvoltare regionala. Continutul documentului poate fi consultat pe site-ul nostru, la adresa http://www.adrmuntenia.ro/biblioteca.php?id=4    .

 

De asemenea, in cadrul intalnirilor din luna septembrie vor avea loc  discutii despre portofoliul de proiecte al regiunii. Aceste  proiecte ar urma sa fie finantate , dupa momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, din Fonduri Structurale.

 

Mai multe detalii puteti de la sediul ADR Sud Muntenia, tel: 0242-331-769, 0728-026-708,    fax : 0242-313-167 ,  email : office@adrmuntenia.ro, persoana de contact d-na Mariana Visan, sef Compartiment Evaluare si Selectie.

 

Alte știri ADR Muntenia