ADR Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia anuntă lansarea noului proiect SinCE-AFC

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener, anunță lansarea proiectului „SinCE-AFC – Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”. Proiectul este finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al Programului Interreg Europe.

Proiectul va fi implementat în perioada 1 august 2019 – 31 iulie  2023, de un consorțiu format din nouă parteneri din Grecia, Italia, Polonia, Ungaria, Irlanda, Bulgaria și România al cărui Coordonator este ANATOLIKI S.A. Agenția pentru Dezvoltare Locală a Autorităților Locale din Estul Salonicului. Valoarea totală a acestui proiect este de 1.519.940,00 de euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 143.420,00 de euro, contribuţia proprie a Agenţiei fiind de 2.868,40 de Euro.

Proiectul SinCE-AFC se va implementa în două etape. Prima etapă, care are o durată de 3 ani, este dedicată învățării la nivel regional şi schimbului de experiență între parteneri. La finalizarea primei etape de implementare, partenerii vor  realiza un Plan Local de Acţiune pentru sprijinirea elaborării de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. În cea de-a doua etapă, partenerii vor monitoriza modalitatea în care se va implementa Planul de Acţiune elaborate în prima etapă.

Întâlnirea de deschidere  a proiectului SinCE-AFC a fost organizată la Salonic în  data de 27 iunie 2019 de ANATOLIKI S.A.. La întâlnire au participat reprezentanți ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,  ai Regiunii Macedoniei Centrale, ai Fondului de Dezvoltare Regională din Macedonia Centrală și reprezentanți ai tuturor partenerilor din proiect. În cadrul întâlnirii au fost prezentate instrumentele politice ale regiunilor și municipalităților metropolitane implicate în proiect și conexiunea acestora la obiectivul de a stimula antreprenoriatul IMM-urilor din lanțul agroalimentar prin exploatarea oportunităților inovatoare ale economiei circulare.

Economia circulară este o nouă abordare a modelelor de dezvoltare economică. Aceasta evidențiază potențialul de a folosi deșeurile ca resurse de resurse pentru alte lanțuri productive oferind astfel un ciclu de viață mai lung al produselor și o abordare de afaceri mai ecologică. Acest sistem regenerativ este de o prioritate ridicată în UE. În cadrul proiectului SinCE-AFC se vor elabora planurile de acțiune naționale/regionale de acțiune pentru economia circulară ținându-se cont de politicile UE în domeniul economiei circulare.

Deși principiile economiei circulare sunt deja aplicate de multe industrii mari, IMM-urile, care reprezintă 99% din sectorul întreprinderilor, rămân încă neimplicate din cauza lipsei de motivație și sprijin. Astfel, îmbunătățirea politicilor regionale pentru sprijinirea IMM-uri către o economie mai regenerabilă are o importanță deosebită.

SinCE-AFC urmărește implicarea IMM-urilor din lanțul agroalimentar în economia circulară prin promovarea mecanismelor orizontale adecvate ale managementului financiar. Se dorește ca toți agenții din domeniul agro-alimentar de producție, prelucrare, ambalare, distribuție și consum final  să funcționeze în mod coordonat pentru a se adapta mai bine la economia circulară. Acest obiectiv va fi atins prin colaborarea intensă și schimbul interregional de experiență a 9 parteneri, reprezentând 7 regiuni din 7 țări din UE.

Sarcinile parteneriatului se vor concentra pe investigarea practicilor eficiente prin evenimente de învățare interregionale, vizite de studiu, ateliere de lucru, întâlniri ale părților interesate și procesele de consultare privind modul în care pot fi îmbunătățite instrumentele de politică relevante pentru a ajuta IMM-urile să intre în economia circulară. Cadrul de reglementare și bunele practici la nivel regional și la nivelul UE vor fi reflectate într-un e-Book pe economia circulară pentru domeniul agro-alimentar și pe site-ul web al proiectului.

Proiectul va promova inovarea, va obține cunoștințe și va dezvolta colaborări  pe cele trei platforme: Platforma de Învățare a Interreg Europe, Platforma Europeană a Stakeholderilor din Economia Circulară și în Grupul Platformei RIS3.

 

Alte știri ADR Muntenia