ADR Sud Muntenia

Au fost publicate regulamentele europene pentru cadrul financiar 2021-2027!

2021-2027.png

Miercuri, 30 iunie, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 231 regulamentele europene ce reglementează gestionarea fondurilor nerambursabile în exercițiul financiar european 2021-2027.

Astfel, JOUE L 231 cuprinde următoarele acte legislative:

  • Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă;
  • Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013;
  • Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
  • Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;
  • Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Actul oficial poate fi descărcat de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Planificare regională 2021-2027, titlul „Legislație UE”, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/538/OJ_L_2021_231_FULL_RO_TXT.pdf sau de pe site-ul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC.

Alte știri ADR Muntenia