ADR Sud Muntenia

CORRIGENDUM NR. 4 la Ghidul solicitantului Axa 3, D.M.I. 3.1

A fost publicat Corrigendum-ul nr.4 la Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.1 "Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate".

Documentul este publicat pe site-ul nostru la secţiunea Programul Operaţional Regional, Ghidul Solicitantului - Axa 3

Alte știri ADR Muntenia