ADR Sud Muntenia

Situatie proiecte depuse pe REGIO- 3 decembrie 2008

Până la data de  3 decembrie 2008 la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 88 de proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional).
Din cele 88 proiecte depuse, 42 au fost respinse, 2 au fost retrase de aplicanţi iar pentru un proiect aplicantul a renunţat la semnarea contractului.
Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio şi care se află în diferite etape ale procesului de evaluare este următoarea:


Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere (buget 197,96 milioane de euro). Domeniul 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană. NICIUN PROIECT DEPUS LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA.


Axa Prioritara 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro). Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 28 proiecte din care 10 respinse şi unul retras de aplicant. Din cele 17 proiecte rămase, 12 sunt în curs de evaluare şi au un buget total de aproximativ 455 milioane lei din care suma de aproximativ 361 milioane lei este valoarea nerambursabilă solicitată de către potenţialii beneficiari. Patru proiecte sunt în etape precontractuale iar pentru un proiect  s-a semnat contractul de finanţare.


 

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. euro) are trei domenii majore de intervenţie:
- Domeniul major de interventie 3.1.Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate -24,70 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie 3.2.Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale -14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie  3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă –14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă –40,54 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS

 Axa prioritară 4- Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 113,22  mil. euro). 
- Domenul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. Un singur proiect depus şi retras ulterior de aplicant.
- Domeniul major de interventie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. In cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 milioane lei). Au fost respinse 29 de proiecte în urma verificării conformităţii administrative, eligibilităţii şi evaluarii tehnice şi financiare, un aplicant a renunţat la semnarea contractului, iar 24 de proiecte sunt în curs de precontractare.


 

Axa prioritară 5- Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. Euro)
-  Domeniul major de intervenţie 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – Un proiect depus, respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, aflat în prezent în curs de evaluare a conformităţii administrative. Valoarea acestuia este de aproximativ 8,3 milioane lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 6,7 milioane lei.
-  Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Trei proiecte depuse, din care unul (în valoare totală de aproximativ 5 milioane lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 2,9 milioane lei) în curs de evaluare a eligibilităţii şi două respinse (unul ca neconform administrativ şi celălalt ca neeligibil).
-  Domeniul major de intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Pentru acest domeniu alocarea financiar este distribuită la nivel naţional iar organismul intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

Alte știri ADR Muntenia