ADR Sud Muntenia

NOUA METODOLOGIE de calcul a finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit

Autoritatea de Management a emis o nota prin care stabileste o NOUA METODOLOGIE de calcul a finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit.
Aceasta noua metodologie este valabila pentru toate domeniile majore de interventie ale POR in cadrul carora se cofinanteaza proiecte ce se supun Art. 55 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stabileste prevederile generale asupra Fondului European pentru Dezvoltare Regionala, a Fondului Social European si a Fondului de Coeziune si va inlocui anexa referitoare la modul de calcul al asistentei nerambursabile, cuprinsa in ghidul solicitantului aferent fiecarui domeniu major de interventie vizat.
Astfel, s-a modificat Sectiunea 4.2 „Surse de finantare a proiectului” din Formularul Cererii de Finantare si Modelul Declaratiei de angajament (prevazute in ghidurile solicitantului aplicabile), ce vor fi completate de solicitantii de finantare in cazul proiectelor generatoare de venit.

Documentele sunt publicate pe site-ul nostru, la sectiunea Programul Operational Regional/ Ghidul solicitantului  .

Alte știri ADR Muntenia