ADR Sud Muntenia

Anunt organizare concurs expert Serviciul Monitorizare si Verificare 21 septembrie 2010

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 21.09.2010, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE ŞI VERIFICARE PROIECTE - DIRECŢIA ORGANISM INTERMEDIAR, LA SEDIUL CENTRAL  DIN CALARASI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.1.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
•    Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
•    Cunoştinţe bune de limba engleză (scris, citit, vorbit);
•    Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
•    Capacitatea de a lucra în echipă;
•    Bune abilităţi de comunicare şi prezentare.
Cerinţe suplimentare:
•     Posesor permis de conducere auto şi posibilitatea deplasării în Regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 17 septembrie 2010,  ora 17:00.
Concursul se va desfăşura la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Călăraşi, în data de 21.09.2010, începând cu ora 10.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str.1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact:  Mariana VIŞAN – Director adjunct Organism Intermediar/e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro şi Ioana MATU- şef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca- Documente utile).