ADR Sud Muntenia

ADR Sud-Muntenia, prezentă la prima ședință a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria

Marți, 28 februarie a.c., Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de membru, a fost reprezentată de Andreea-Mirela Tache, director Cabinet Director General al ADR Sud-Muntenia, la prima ședință a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria.

Întrunirea a avut loc în orașul Constanța și a reunit parteneri relevanți, cu statut de membru ai Comitetului, din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (RO), Autorității Naționale - Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (BG), Comisiei Europene, DG REGIO, precum și alți actori implicați în procesul de implementare al Programului.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 este structura cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 care supervizează, răspunde de eficiența și calitatea implementării acestuia, fiind format din reprezentanți de la nivel național, regional și local ai celor două state.

Discuțiile din cadrul reuniunii s-au axat pe aprobarea regulamentului de procedură al Comitetului de Monitorizare, a strategiei de asistență tehnică, a calendarului estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte planificate, precum și a altor documente cheie, necesare pentru demararea activităților Programului.

În data de 1 martie va avea loc lansarea oficială a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria pentru perioada 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană la sfârșitul anului 2022. Evenimentul are ca scop prezentarea oportunităților de finanțare și explicarea contribuției sale viitoare la o regiune mai bine conectată și mai ecologică, la îmbunătățirea accesului la formare și educație, la prevenirea riscurilor și la promovarea unui model de dezvoltare teritorială integrată.

Programul Interreg VI-A Romania-Bulgaria, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, își propune îmbunătățirea dezvoltării zonei de graniță româno-bulgare în perioada 2021-2027.

 

 

 

Alte știri ADR Muntenia